Προμήθεια ειδών για τη συμμετοχή ωφελούμενων της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» στις παρελάσεις εθνικών και τοπικών επετείων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/03/2023

Προυπολογισμός:

809,05