Προμήθεια ειδών για το εργαστήριο κατασκευής κεριών για το  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» (Ά βάρδια)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2024

Προυπολογισμός:

1.207,21