Προμήθεια ειδών για το εργαστήριο κατασκευής κεριών για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/03/2021

Προυπολογισμός:

843,98 €