Προμήθεια ειδών γραφείου και σκευών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης