«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/07/2024
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

814.630,93 € (με 9% και 17% ΦΠΑ)