Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου (βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια) για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/12/2019

Προυπολογισμός:

246,10 ευρώ