Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2023

Προυπολογισμός:

402,75