Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στη ΔΕ Αγ.Μηνά

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/06/2022

Προυπολογισμός:

4.999,41 €