Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων (TABLETS)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/11/2021

Προυπολογισμός:

1053,00