Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης