Προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοτυπικού)

Στοιχεία Προκήρυξης