Προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την υποστήριξη του διδακτικού έργου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μηνά (Θυμιανών)

Στοιχεία Προκήρυξης