Προμήθεια ενός (1) ψυγειοκαταψύκτη για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2018

Προυπολογισμός:

370,00 €