Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός πυροσβεστικού οχήματος για το Δ. Οινουσσών (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/09/2020
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

213.280,00 €