Προμήθεια επαγγελματικών ψυγείων με βιτρίνα για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/08/2020

Προυπολογισμός:

1.989,00 €