Προμήθεια επιδαπέδιας αφίσας (banner) και ταμπέλας για τις ανάγκες του Κ.Σ.Υ. Γυναικών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/07/2017

Προυπολογισμός:

170,00 €