«Προμήθεια επιγραφών – πινακίδων για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/03/2023

Προυπολογισμός:

624,81