Προμήθεια επίπλων για τη Δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/09/2022

Προυπολογισμός:

1276,24