Προμήθεια επίπλων για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/11/2021

Προυπολογισμός:

456.30