Προμήθεια επίπλων  για τις ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ Καρδαμύλων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/06/2023

Προυπολογισμός:

1.001,87