Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης