«Προμήθεια επίπλων  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/06/2023

Προυπολογισμός:

3.820,05