Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Μαστιχοχωρίων 2024

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2024

Προυπολογισμός:

17.999,28 €