«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Ομηρούπολης  2024»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2024

Προυπολογισμός:

17.781,75