«Προμήθεια  εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/07/2023

Προυπολογισμός:

184,00