ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης