«Προμήθεια φυλλαδίων για τη δικτύωσηκαι δημοσιότητα του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Χίου ».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/12/2022

Προυπολογισμός:

230,00