Προμήθεια φυλλαδίων για τις ανάγκες δημοσιότητας και δικτύωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/08/2023

Προυπολογισμός:

250,00