Προμήθεια φυλλαδίων και αφισών για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/03/2018

Προυπολογισμός:

400,00 €