Προμήθεια φυσητήρα-αναρροφητήρα με μπαταρία για τις ανάγκες καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/10/2021

Προυπολογισμός:

120,00