Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/10/2023

Προυπολογισμός:

1.544,25