«Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές του Δήμου Χίου».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/12/2022

Προυπολογισμός:

971,10