Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού –(Ηλεκτρόδια, μπαταρίες για τους απινιδωτές του Δήμου .

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2024

Προυπολογισμός:

2.609,19