«Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων »

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/07/2023

Προυπολογισμός:

233.77