«Προμήθεια  ηλεκτρικών ειδών για τη δομή   ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ” Β ΒΑΡΔΙΑ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/11/2023

Προυπολογισμός:

843,00