Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2022

Προυπολογισμός:

561,60 €