Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας, του Κοιν. Φαρμακείου και του Κοιν. Παντοπωλείου Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/07/2017

Προυπολογισμός:

8.997,30 €