Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης