ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης