«Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRAC) σε παραλία της Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης