ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης