Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβονικού φύλλου για το Νηπιαγωγείο Κάμπου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/02/2024

Προυπολογισμός:

438,75