Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/09/2022

Προυπολογισμός:

4685,85