Προμήθεια κλειδιών, λουκετών, κλειδαριών κ.λ.π. και εργασίες αντικατάστασης κλειδαριών κ.λ.π.».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/05/2023

Προυπολογισμός:

1.435,59