Προμήθεια ξυλείας για τη λειτουργία του εργαστηρίου Ξυλουργικής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2018

Προυπολογισμός:

217,62 €