Προμήθεια μασκών στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κατεπείγουσας ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στο Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/08/2020

Προυπολογισμός:

1.600,00 €