Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του “Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2021

Προυπολογισμός:

10.173,28