«Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις ανάγκες του Ταμείου Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/07/2021

Προυπολογισμός:

1.500,00 €