Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/05/2022

Προυπολογισμός:

3.957,55 €