Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της

Στοιχεία Προκήρυξης